Formidling av minnegave

Noen ganger ønsker våre kunder å oppfordre til å gi en minnegave til en religiøs, humanitær eller frivillig organisasjon snarere enn å gi blomster i anledning av gravferd. Dette kan være etter ønske av den avdøde, eller av de pårørende. Vi har tilgjengelig informasjon og giro til flere organisasjoner, og kan påta oss å samle inn og videreformidle minnegaven til den ønskede organisasjonen. Her er linker til noen av de vanligste organisasjonene vi formidler minnegaver til.

Kontakt oss